ANBI gegevens 2015

Stichting Pluspunt Rotterdam
Noorderhavenkade 142
3038 XT Rotterdam

RSIN: 815417433
KvK: 24373312

Doelstelling/beleidsplan elders op website onder:
– Over Pluspunt
– Zinvolle dagbesteding
– Diensten Pluspunt

Bestuur:
Voorzitter : Dieter Werther
Penningmeester : John Hoefnagels
Secretaris : Tineke van der Burg
Algemeen bestuurslid : Nelleke Timmermans

Beloningsbeleid:
De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het personeel geniet een beloning gebaseerd op de CAO.