Telefoon: 010 467 66 14 | info@pluspuntrotterdam.info

 

Aan de slag bij Pluspunt

Gemotiveerde mensen kunnen altijd binnenlopen bij Pluspunt. Na een kort kennismakingsgesprek kan men direct aan de slag, mits diegene een indicatie heeft voor dagbesteding (zie ook ‘Werken bij Pluspunt’). Na twee weken bespreken we met elkaar hoe het gaat en stellen we een traject op.
Met het werk verdienen onze bezoekers geen salaris, wel vergroot men de kans op betaald werk.
Men kan bij Pluspunt op de computer in de huiskamer zoeken naar werk of naar woonruimte.
Daarnaast beschikt Pluspunt over een groot netwerk waar men gebruik van kan maken voor werk of woonruimte.
Pluspunt is laagdrempelig, maar we maken wel bindende afspraken met onze bezoekers.
Men komt niet onder invloed van alcohol of drugs werken bij Pluspunt en ook gedurende de dag wordt er niet gebruikt.
Men heeft respect voor iedereen op en om het terrein van Pluspunt.
Men is gemotiveerd om aan zijn of haar toekomst te werken.
Bij Pluspunt wordt de mens centraal gesteld en wordt de begeleiding van elke bezoeker afgestemd op zijn of haar niveau.

  • Begeleiding op maat; per persoon wordt gekeken welke soort van begeleiding hij/zij nodig heeft.
  • Klussen op maat; afhankelijk van de vaardigheden van de bezoeker, doen wij klussen, dat kan soms een hele verhuizing zijn en soms alleen een tuintje opknappen.
  • Koken op maat; de ene dag koken we voor 20 personen, de andere dag voor 30.
  • Pluspunt is geen inloopcentrum voor de bezoeker, met iedereen wordt vaste afspraken gemaakt over de dagen dat hij/zij werkt, dus de ene dag zijn er 20 bezoekers en de andere dag wel 30.
  • Raad op maat; bij de een linksaf, de ander even rechtdoor en weer een ander even een paar stapjes terug.
  • Pluspunt werkt nauw samen met het cluster werk en inkomen en cluster maatschappelijke opvang van de gemeente Rotterdam en met alle andere organisaties waar onze bezoekers mee te maken hebben.

Werken bij Pluspunt
Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding? Dan ben je bij Pluspunt op het goede adres!
Het is belangrijk om vooraf te weten dat je een indicatie nodig hebt voor dagbesteding, om bij Pluspunt te kunnen werken.
Als je al zorg krijgt van een andere zorgaanbieder, dan kun je vragen of zij de indicatie regelen.
Is dit niet het geval, dan kun je naar de Vraagwijzer gaan in jouw gebiedscommissie.
Zij verwijzen jou dan door naar het wijkteam, die vervolgens met jou het gesprek aangaan over de indicatie.