ABC ACADEMIE VOOR DOORSTARTKWALIFICATIES

Pluspunt is gestart met een eigen academie: de ABC academie. Via opdrachten in wijken waar we actief zijn – Delfshaven, Noord en M4H – gaan deelnemers werken aan hun 21 st century skills. Kennis en vaardigheden die gisteren nog heel belangrijk waren, zijn morgen misschien wel overbodig. Werk verandert, waardoor ook functies veranderen. Dertig jaar dezelfde functie uitvoeren komt niet meer voor. We gaan met z’n allen de schoolbanken in!

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die iedereen in onze samenleving nodig heeft om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. In totaal gaat het om 11 competenties. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, ‘computational thinking’ en mediawijsheid.