Telefoon: 010 467 66 14 | info@pluspuntrotterdam.info

 

 

Pluspunt in de samenleving

 

Maatschappelijke impact

Vanuit onze ‘moedervoorzieningen’ op Noord en West werkt Pluspunt aan maatschappelijk relevante projecten. We hanteren vier programmalijnen:

  1. In de lijn pluspunt in gesprek verbinden we de creatieve werkplaatsen op onze moedervoorzieningen met maatschappelijke kunst in de stad, onder andere gericht op de maatschappelijke acceptatie van onze doelgroepen.
  2. In de lijn pluspunt in het groen verbinden de kookwerkzaamheden in onze keukens met duurzame voedselproductie bij onze partner Voedseltuin Rotterdam. Vanochtend geoogst op de tuin, vanmiddag op het bord!
  3. In de lijn pluspunt in beweging verbinden we de werkzaamheden in onze fietsenwerkplaatsen met het project Fietsenbank. Een voedselbank, maar dan met fietsen.
  4. In de lijn pluspunt circulair verbinden we onze recycling-activiteiten met het maatschappelijk ideaal van een Circulaire Stad.

Onze visie op zorg

Wij bieden ondersteuning vanuit een zorgvisie die gebaseerd is op vijf kernwaarden:

  1. Eigen regie – nadruk op eigen regie en op de dingen die (nog) wel kunnen, zowel voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.
  2. Kwaliteit van leven – nadruk op de sociale en leuke dingen in het leven: positieve grondhouding, omgeving en sfeer.
  3. Eigen kracht – naduk op zelfwerkzaamheid en gebruik van eigen capaciteiten en het scheppen van mogelijkheden daartoe.
  4. Sociaal vangnet – nadruk op sociale interactie in extended family verband.
  5. Participatie – nadruk op maatschappelijke participatie in sociaal, ecologisch en/of economisch duurzame projecten in de wijk, het gebied en de stad.

Samen werken en samenwerken voor een inclusieve samenleving

We vinden het belangrijk dat een bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, dat er wordt samengewerkt en dat men elkaar motiveert en inspireert.

We vinden het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke initiatieven en organisaties: vóór een inclusieve samenleving!