Aanpak

Pluspunt is werkcentrum voor Rotterdammers die een steuntje in de rug nodig hebben – én voor Rotterdammers die daar een bijdrage aan willen leveren.

Een werkcentrum

We zijn een thuis-, leer- en werkplek voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – veelal als gevolg van een combinatie van problemen: sociale, psychische, financiële, huisvestings- en/of verslavingsproblemen. We helpen om belemmeringen  beheersbaar te maken en werken samen aan het vergroten van levensvaardigheden en het verbeteren van levensomstandigheden. We zijn een maatschappelijke organisatie op het snijvlak van zorg, welzijn, werk, kunst, cultuur en onderwijs, met twee centrale producten: het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare posities. Samen werken we aan een beter leven.

….met meerdere functies

Om bij te dragen aan meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie, vervult Pluspunt de volgende vijf maatschappelijke functies op het grensvlak van zorg, werk, educatie en welzijn:

 1. Een zorgfunctie: het bevorderen, behouden en/of compenseren van de zelfredzaamheid en participatie van onze deelnemers;
 2. Een educatieve functie: het vergroten van sociale en arbeidsmatige vaardigheden van onze deelnemers, gericht op het versterken van hun individuele en maatschappelijke positie;
 3. Een werkfunctie: het ondersteunen van-, toerusten voor- en/of toeleiden van onze deelnemers naar gewaardeerde sociaal-culturele activiteiten, maatschappelijke relevante werkzaamheden en/of betaald werk (met of zonder begeleiding);
 4. Een maatschappelijke functie: met elkaar bijdragen aan gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid in Rotterdam;
 5. Een innovatiefunctie: het inzetten van creatieve denk-, doe- en droomkracht vanuit de werkplaats van de Rotterdamse samenleving, ten behoeve van sociale en bestuurlijke verbetering. Voor een betere samenleving voor iedereen.

… drie trajecten

Pluspunt trajecten wordt op maat samengesteld in samenwerking met één van onze trajectbegeleiders, afgeleid van de individuele mogelijkheden, beperkingen, het behandel- of begeleidingsplan en de wensen van de deelnemer. Als kapstok hanteren we de volgende driedeling m.b.t. onze trajecten:

 1. Sociale (dagbestedings) trajecten voor mensen met een WMO- of WLZ-indicatie, met als doel om de zelfredzaamheid van deelnemers al werkend en lerend te bevorderen, behouden of compenseren. Bv:
  • Deelnemen aan sociaal-recreatieve activiteiten als dagbesteding.
  • Deelnemen aan sociaal-educatieve activiteiten als dagbesteding.
  • Deelnemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten als dagbesteding.
 2. Educatieve (dagbestedings) trajecten voor mensen met WMO, WLZ en IFZO, met als doel om met ondersteuning te werken aan een persoonlijk ontwikkelperspectief. Bv:
  • Sociaal-recreatieve trajecten (bv. de bibliotheek runnen, de lunch verzorgen, etc.)
  • Sociaal-educatieve trajecten (bv. kunstworkshop van een vakvrijwilliger; een ‘pluspunt academie’ voor levensvragen; etc.)
  • Sociaal-maatschappelijk (bv. oriëntatie op de arbeidsmarkt; arbeidsvaardigheden; een cursus lassen; etc.).
 3. Arbeidsmatige (dagbestedings) trajecten voor mensen die een sociaal of educatief voortraject hebben doorlopen en klaar zijn om met ondersteuning te werken aan stappen op weg naar betaald werk (met of zonder ondersteuning). Met als doel om sociale en arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en maatschappelijke- en arbeidsparticipatie te bevorderen, behouden of compenseren. Bv:
  • Meewerken (sociale insteek, werken als zorgmethodiek, op het niveau van de deelnemer, naar vermogen)
  • Werkend leren (lerende insteek, via leerwerkplekken met een ontwikkeldoel op maat)
  • Begeleid werken (richting betaald werk, job coaching, gericht op (re-)integratie op de (maatschappelijke) arbeidsmarkt)

… en een eigen zorg/werkladder


werkladder/
zorgfocus
beschermde werkplaats maatschappelijke werkplaatsbeschermde werkplaats bij een ondernemer
arbeidsmatig m4hm4hm4h – en elders
educatiefnoord, westm4h
sociaalnoord, west
drie typen WMO dagbesteding , drie typen werkplaatsen