Werkgemeenschap

PLUSPUNT CREEËRT LEER- EN WERKKANSEN VOOR ROTTERDAMMERS IN EEN KWETSBARE POSITIE

Wij zoeken activiteiten, initiatieven en banen voor deelnemers van Pluspunt die toe zijn aan de volgende stap op de zorg- en werkladder. Activiteiten die een bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Activiteiten die een bijdrage leveren aan sociale participatie, arbeidsparticipatie en leefbaarheid.

Wat levert het op voor onze deelnemers?

Pluspunt Werkt gaat voor een werkplaats die het beste aansluit op de wensen, mogelijkheden en toekomst van onze deelnemers. Uitgangspunt is dat onze deelnemers de samenleving en arbeidsmarkt veel te bieden hebben. Daarnaast hebben wij de arbeidsmarkt en samenleving nodig om succesvol te zijn.

Hoe werkt de begeleiding naar eerlijk werk?

Pluspunt Werkt zoekt met sociale, creatieve en duurzame ondernemers naar passende activiteiten, klussen en (begeleide) banen voor onze deelnemers. We houden goed in de gaten wat de behoefte is van de arbeidsmarkt en wat de ontwikkelingen zijn in het sociale domein.

Bij Pluspunt Werkt hanteren we de volgende werkladder:

  • beschermde werkplaats
  • maatschappelijke werkplaats
  • werkplaats van een ondernemer