Anbi gegevens

Werkcentrum Pluspunt is een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Pluspunt Rotterdam
Noorderhavenkade 142
3038 XT Rotterdam

RSIN: 815417433
KvK: 24373312

Bestuur en directie:

  • Directeur: Erik Sterk (2 dagen per week)
  • Zakelijk coördinator: John Hoefnagels (2 dagen per week)
  • Inhoudelijk coördinator Anniek van den Berg (1 dag per week)
  • Bestuur: Anton van Genabeek (vz), Mark van de Velde, Frank Asmus

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het personeel ontvangt een beloning gekoppeld aan de CAO Welzijn. De beloning van de directeur is ruim onder het bezoldigingsmaximum van de WNT.

2022:

Jaarrekening stichting Pluspunt 2022:

Jaarverslag Pluspunt 2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

Download Beleidsdoelen 2019
Download Financieel Jaarverslag 2018
Download Verslag van activiteiten 2018