Leerpunten

Pluspunt gaat de komende maand van start van een eigen academie: de Academie van de Wijk. Via opdrachten in wijken waar we actief – Delfshaven, Noord en M4H – gaan deelnemers werken aan hun 21 st century skills. Kennis en vaardigheden die gisteren nog heel belangrijk waren, zijn morgen misschien wel overbodig. Werk verandert, waardoor ook functies veranderen. Dertig jaar dezelfde functie uitvoeren komt niet meer voor. We gaan met z’n allen de schoolbanken in!

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die iedereen in onze samenleving nodig heeft om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. In totaal gaat het om 11 competenties. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, ‘computational thinking’ en mediawijsheid.

#DUURZAAMHEID: actieonderzoek afvalstromen in het Keilepand

Deelnemers van Pluspunt gaan de aan de slag om afvalstromen in het Keilepand in kaart te brengen. Ze brengen advies uit aan de architecten en andere creatieve professionals in het pand, hoe afvalstromen beter te benutten.

#LERENDWERKEN: leerwerkplekken op de Voedseltuin

Met het project Leerwerkpark M4H zetten wij vol in op de ontwikkeling leer- en werktrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we niet alleen in de beschermde setting van onze eigen werkplaatsen, maar ook in een werkomgeving waarin gewerkt wordt aan maatschappelijke impact. Zoals in M4H. We doen dat in samenwerking met onze partner Voedseltuin Rotterdam, sociale en creatieve ondernemers rondom de tuin, zorg- en welzijnsinstellingen en hogescholen. De komende maanden zullen we dit projectplan verder tot ontwikkeling te brengen. Op deze plaats houden we de stad op de hoogte van de ontwikkelingen.