Contacten en klachten

Pluspunt Noord: Noorderhavenkade 142, 3038 XT Rotterdam, Telefoon: 010-4676614

Pluspunt West: Samuel Mullerplein 17c, 3023 SK Rotterdam, Telefoon: 010-8469687

Pluspunt bij Voedseltuin Rotterdam: gedempte Keilehaven, Keilestraat 9, 3029 AC Rotterdam

Pluspunt bij Rotterdamse Munt: Rosestraat 200, 3071 AH Rotterdam


Voor aanmeldingen:
Vraag of mail naar één van de trajectbegeleiders,
-Vera Tock (vera@pluspuntrotterdam.info) – Pluspunt Noord en Voedseltuin Rotterdam
-Rick Boerman (rick@pluspuntrotterdam.info) – Pluspunt West en Rotterdamse Munt

Voor vragen over de organisatie:
Vraag of mail naar
-Erik Sterk (erik@pluspuntrotterdam.info), directeur
-Anniek van den Berg (anniek@pluspuntrotterdam.info), coördinator

Voor klachten:

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht, conform onze klachtenprocedure aan ons voorleggen. Klachten kunt u melden via klachten@pluspuntrotterdam.info o.v.v. klachtmelding.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag:

De leidinggevende moet een melding over ongewenste omgangsvormen altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over deze problemen te praten. Een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen. De externe vertrouwenspersoon voor Pluspunt is: Tinekevanderburg@gmail.com