Contact

Pluspunt Noord: Noorderhavenkade 142, 3038 XT Rotterdam, Telefoon: 010-4676614

Pluspunt West: Samuel Mullerplein 17c, 3023 SK Rotterdam, Telefoon: 010-8469687

Pluspunt bij Voedseltuin Rotterdam: gedempte Keilehaven, Keilestraat 9, 3029 AC Rotterdam

Pluspunt bij Rotterdamse Munt: Rosestraat 200, 3071 AH Rotterdam


Voor aanmeldingen:
Vraag of mail naar één van de trajectbegeleiders
-Fabian Smit (fabian@pluspuntrotterdam.info) – Pluspunt Noord
-Vienna van Ballegooijen (vienna@pluspuntrotterdam.info) – Voedseltuin Rotterdam
-Rick Boerman (rick@pluspuntrotterdam.info) – Pluspunt West en Rotterdamse Munt

Voor vragen over de organisatie:
Vraag of mail naar
-Erik Sterk (erik@pluspuntrotterdam.info), directeur
-Anniek van den Berg (anniek@pluspuntrotterdam.info), coördinator

Gedragscode

Bij Pluspunt vinden wij het belangrijk dat er een prettig leer-, leef- en werkklimaat is. Daarom spreken wij met elkaar af dat wij ons houden aan de gedragscode, deze is te vinden op onze website en locaties.

Voor klachten:

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht, conform onze klachtenprocedure aan ons voorleggen. Klachten kunt u melden via klachten@pluspuntrotterdam.info o.v.v. klachtmelding.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag:

Jouw eigen leidinggevende is in principe het eerste aanspreekpunt voor jou wanneer je problemen ervaart op het werk. Soms bestaat er echter de behoefte om in vertrouwen met een onafhankelijke persoon te praten. Je kunt dan rechtstreeks contact opnemen met mij. 

De taken van de vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

In mijn rol als vertrouwenspersoon kan je bij mij terecht om vertrouwelijke zaken te vertellen die te maken hebben met ongewenst gedrag. Zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. 

Jij als melder wilt dat er iets aan de situatie gedaan wordt, maar kan het niet zelf oplossen. Als vertrouwenspersoon kan ik jou helpen bij het aanpakken van jouw problemen. Jouw verhaal wordt door mij vertrouwelijk behandeld. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen is ingrijpend. Het is moeilijk helder na te denken over zaken als: welke stappen moet ik zetten, welke instanties schakel ik in.

In mijn rol als vertrouwenspersoon luister ik naar het verhaal van jou als melder. Ik bied hulp en advies en we bespreken hoe jij zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing.


We gaan samen na of de situatie kan worden opgelost door met de andere betrokkenen te praten. Zo niet, dan onderzoeken we andere oplossingen. Zoals bijvoorbeeld doorverwijzen naar de mediator bij een arbeidsconflict of naar de bedrijfsarts. Ook kan het zijn dat je al geholpen bent wanneer je een keer je verhaal hebt kunnen doen. Voor de melder is het belangrijk om te weten dat ik niets doe zonder jouw toestemming.
Naast het opvangen en begeleiden van de melder, kan ik de medewerkers voorlichting en informatie geven op het gebied van ongewenst gedrag en het management gevraagd en ongevraagd hierover adviseren. 

Wanneer is er sprake van ongewenst gedrag?

In de praktijk bepaal jij als medewerker, deelnemer of vrijwilliger of een bepaalde situatie als kwetsend, beledigend, pijnlijk of ongewenst wordt ervaren. Wat de één ervaart als intimidatie, kan door de ander afgedaan worden als een geintje. Belangrijk is dat alle medewerkers zich sociaal veilig voelen en geen psychosociale arbeidsbelasting ervaren.

Voorlichting en beleid     
Ook leidinggevenden en management kunnen bij mij terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag. Jaarlijks rapporteer ik het management over de werkzaamheden. Deze registratie is anoniem en niet herleidbaar tot individuele gevallen.

Over Sandra Dekker
Als vertrouwenspersoon informeer, adviseer, ondersteun en begeleid ik medewerkers, deelnemers en vrijwilligers die tijdens hun werkzaamheden ongewenste omgangsvormen of discriminatie ervaren van collega’s, leidinggevenden en externe partijen. Naast vertrouwenspersoon ben ik ook mediator (familie en arbeid) en coach. 
Uitgangspunt bij mijn werk is het benutten van de mogelijkheden die elk mens bezit. Door een eindje mee te lopen, de juiste vragen te stellen, een steun in de rug te zijn en vertrouwen te hebben en te geven, zodat mensen weer zelf in de regie kunnen gaan. Als vertrouwenspersoon maak ik geen besluiten voor de medewerker, uiteindelijk beslist de medewerker welk vervolg er aan de melding wordt gegeven. 

Ik ben bereikbaar op 

sandra@humanswork.nl

0610737832