Zorggemeenschap

WAAR WERKEN WE AAN IN ONZE WERKPLAATSEN?

Bij Pluspunt werken we aan de juiste mix van werkbegeleiding en zorgondersteuning. In aansluiting op je mogelijkheden en beperkingen. We zijn geïnteresseerd in je wensen, mogelijkheden én toekomst.

Hulp om de eerste hobbels te nemen

Onze ambitie is om je te helpen de volgende hobbel(s) te nemen. We richten ons niet op het ontwikkelen van een breed pakket aan startkwalificaties – ter voorbereiding op de ideale loopbaan. We richten samen met jou op de ontwikkeling van doorstartkwalificaties – op vaardigheden die nodig zijn voor een beter leven. Daarnaast willen we onze deelnemers een warme thuis-, leer- en werkplek bieden. Zéker voor mensen voor wie ‘de volgende stap naar de arbeidsmarkt’ een (te) grote uitdaging is. Samen vormen we een gemeenschap van (mee)makers, meesters en gezellen.

Zorgen dat niemand buitenspel hoeft te staan

Bij Pluspunt vinden we het van groot belang om te voorkomen dat onze deelnemers niet buitenspel komen te staan. Vandaar dat wij blijven investeren in een sluitende aanpak van zorgondersteuning en werkbegeleiding. Onze zorg- en werkbegeleiding hebben we gebundeld in twee pijlers. De ene met een grotere focus op zorg, de andere met een grotere focus op werk. Al naar gelang iemands vermogen en beperkingen van onze deelnemer en zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt.

Werkbegeleiding en zorgondersteuning

Onze kernproducten zijn begeleiding en ondersteuning. Voor het beste resultaat werken we op het snijvlak van zorg, welzijn, werk, kunst, cultuur en onderwijs. Met alles wat we doen zijn we gericht op de ontwikkeling van doorstartkwalificaties die het mogelijk maken dat Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een stapeling van belemmerende problemen, weer grip krijgen op hun eigen wonen, werken, leren en leven. Pluspunt ondersteunt waar nodig en ontwikkelt waar mogelijk.

Pijler 1: Samen werken & samen leren voor goede zorg

Bij Pluspunt werken we samen met onze deelnemers, vrijwilligers en partners op een gelijkwaardige manier aan een beter leven voor iedereen. In onze eigen werkplaatsen, bij bevriende ‘maatschappelijke werkplaatsen’ zoals Voedseltuin Rotterdam en Rotterdamse Munt en in werkplaatsen van maatschappelijke verantwoorde ondernemers zoals Bakkie Trots, Keilepand en Give a Bike in M4H. We leren van en met elkaar.

Pijler 2: Samen zorgen & samen leven voor eerlijk werk

Een flinke groep Rotterdammers kampt met complexe problemen die raken aan het zorg-, werk-, werk- en onderwijsdomein. Het is volgens ons nodig om vanuit een maatschappelijk perspectief samen te werken op het snijvlak van zorg en welzijn aan de ene kant en werken en leren aan de andere kant. Gericht op een combinatie van sociale én arbeidsparticipatie. Dit om te voorkomen dat dat mensen met een combinatie van sociale, psychische, financiële, huisvestings- en verslavingsproblemen duurzaam aan de kant komen te staan. Bij Pluspunt creëren we eerlijke kansen en bouwen we met partners aan eerlijk werk – in aansluiting op de mogelijkheden en beperkingen van onze deelnemers.

Werken aan betere condities voor de mix van zorgondersteuning en werkbegeleiding

Onze huidige arbeidsmarkt kent onevenwichtigheden. Vanuit een arbeidsmarktperspectief zien we lastig vervulbare vacatures en krapte in diverse beroepsgroepen. Terwijl er tegelijkertijd groepen mensen zijn die aan de kant staan of niet naar hun volledige potentieel kunnen werken. Vraag en aanbod vinden elkaar dus niet altijd goed genoeg. Vanuit een zorgperspectief zien dat de gemeente Rotterdam (ook) mensen met een (WMO) ondersteuningsvraag wil toeleiden naar werk. Wat we op een grotere schaal zien gebeuren, is dat mensen met een stapeling van problemen graag iets willen en vaak ook meer kunnen dan ze zelf denken, maar dat de stap naar (deels) betaald werk vaak te groot is. Deze mismatch kan een belemmering zijn voor de ontwikkeling van onze deelnemers, de samenleving en arbeidsmarkt. Dat vraagt om verbetering.