Samenleving

Investeren in een duuurzaam veerkrachtige samenleving is niet alleen goed voor onze deelnemers. Op lokaal niveau bouwen we mee aan een sociale, groene, gezonde en duurzame stad. Dat doen we onder andere met onze fietspunten, kluspunten en voedselpunten. Waarom en hoe doen we dat?

Samen leven doe je niet alleen

Onderscheidend aan Pluspunt is dat we deze ‘eigen’  werkplaatsen waar mogelijk en wenselijk verbinden met maatschappelijke opgaven, initiatieven, organisaties en ondernemingen ‘buiten onze deur’. Vanuit die verbindingen, zoals met Voedseltuin Rotterdam in M4H, ontstaan ‘maatschappelijke werkplaatsen’ waar gewerkt wordt aan een beter leven voor onze deelnemers en een opbrengst voor de samenleving.

We zoeken samenwerking en synergie met maatschappelijke partners vanuit de volgende thema’s:

 • Gezondheid & preventie
 • Mobiliteit & participatie
 • Kunst & samenleving
 • Duurzaamheid & educatie

Concreet gaat het om:

 • de verbinding van duurzame voedselproductie op de Voedseltuin en gezonde voedselbereiding in de keukens van onze voorzieningen (thema 1);
 • de verbinding van onze fietsenwerkplaats op onze voorzieningen met doorstroomkansen bij Give a Bike Foundation in M4H (thema 2);
 • de organisatie van een Non-Glossies en een Expo in samenwerking met lokale kunstenaars en culturele instellingen, waardoor het werk van de makers van Pluspunt voor een bredere doelgroep publiek wordt gemaakt (thema 3);
 • het samenwerking van onze deelnemers met duurzame architecten en creatieven bij de her/herbouw van 13 werkplaatsen op onze locatie in West vanuit het concept ‘community architecture‘.

De 4 P-benadering

Voor ons draait maatschappelijke impact om een manier van organiseren die gericht is op sociale ontwikkeling (People), zoveel mogelijk in verbinding met de directe maatschappelijke omgeving (Place), gericht op voorspoed voor iedereen (Prosperity), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de 4 P benadering.

Individuele impact (People):

 • zelfvertrouwen
 • zelfredzaamheid
 • sociale en arbeidsparticipatie
 • versterking levensvaardigheden
 • verbetering levensomstandigheden
 • kwaliteit van leven

Maatschappelijke impact (Planet, Place, Prosperity):

 • veiligheid
 • leefbaarheid
 • samenredzaamheid
 • sociale verbinding
 • sociale mobiliteit
 • circulariteit
 • kwaliteit van samenleven

Uitgelicht: Alle 13 Goed!

De komende jaren gaan we met hulp van Citylab010 13 werkplaatsen op onze locatie in West op een duurzame wijze opknappen. Dat doen onze deelnemers op een zo duurzaam mogelijke wijze en in een gelijkwaardige samenwerking met lokale architecten, kunstenaars en stadmakers. De verbouwing van 13 werkplaats in West wordt ingezet als een katalysator voor sociale, ecologische en culturele doelen. Voor meer verbinding met onze buren, een groene en duurzamer voorziening in de wijk en een bijzondere plek voor bezoekers van buiten.

Klein deel van de maquette van onze huidige voorziening in West

Maatschappelijke partners

Dat doen we waar mogelijk in verbinding met maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van overbruggende activiteiten en maatschappelijke werkplaatsen waarbij onze deelnemers deel uitmaken van gewaardeerde sociale verbanden zijn:

 • De samenwerking met CBK en AVL MUNDO rondom ons PLUSKUNST programma, waarbij onze deelnemers gelijkwaardig samenwerken met professionals op het terrein van kunst en cultuur. Een vorm van ‘community art’.
 • De samenwerking met CITYLAB010, GROUP A, BUITENPLAATS BRIENENOORD en BUURMAN rondom de duurzame verbouwing van onze locatie op West, waarbij we samenwerken vanuit de principes van ‘community architecture’.
 • De samenwerking met sociale en creatieve ondernemers en Hogeschool Rotterdam in M4H rondom de ontwikkeling van ‘leerwerkpark M4H’, waarbij we werken aan een inclusieve en creatieve leerwerkgemeenschap vormen.

De samenwerking met VOEDSELTUIN ROTTERDAM rondom het produceren en distribueren van gezonde voeding voor en door mensen met een (hele) kleine beurs.