Ons PLUS.pakket

WAT KUN JE ALS DEELNEMER OF VERWIJZER VERWACHTEN VAN PLUSPUNT?

Kenmerkend aan de pluspunt-aanpak is dat we ons richten op datgene wat mensen (nog) wel kunnen. En dat is vaak meer dan ze zelf gedacht hadden. We richten ons op de ontwikkeling van sociale en arbeidsvaardigheden en het bieden van ondersteuning om het leven beter te maken. Dat doen we op informele wijze. Voor, tijdens of na het werk.

Een pluspunt-pakket bestaat uit werkbegeleiding en zorgondersteuning.

Werkbegeleiding

Onze werkbegeleiding bestaat uit een combinatie van:

  • trajectbegeleiding (onze trajectbegeleiders stellen samen met jou een trajectplan op, houden je ontwikkeling in de gaten en proberen samen met jou eventuele hobbels beheersbaar te maken);
  • werkplaatsbegeleiding (onze werkplaatsbegeleiders gaan samen met jou aan de slag in de werkplaatsen, op een plek die past bij je ervaring, wensen en mogelijkheden);
  • sociale begeleiding (onze sociale begeleiders zijn geïnteresseerd in je ervaringen en zorgen voor een veilige en prettige thuis-, leer- en werkplek in Noord en West).

Zorgondersteuning

Onze zorgondersteuning is gericht op:

  • de ontwikkeling van sociale, arbeidsmatige en andere levensvaardigheden via een activerende aanpak;
  • het beheersbaar maken van levensproblemen (waaronder sociale en financiële);
  • het verbeteren van levensomstandigheden.

Samenwerking

We doen dat in samenwerking, opdracht en/of afstemming met een tiental zorginstellingen, die zorgdragen voor combinaties van behandeling, begeleiding en/of huisvesting. Op de werkvloer werken onze deelnemers samen met (vak)vrijwilligers, sociale en creatieve professionals en maatschappelijke initiatieven. Als organisatie zoeken wij daarom continue de samenwerking met sociale en creatieve ondernemers, met sociale en culturele instellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijk verantwoorde ondernemers, waarmee we samenwerken aan een beter leven voor iedereen.