Aanmelden voor verwijzers

WAT KUN JE ALS VERWIJZER VERWACHTEN VAN PLUSPUNT?

Kenmerkend aan de pluspunt-aanpak is dat we ons richten op datgene wat mensen (nog) wel kunnen. En dat is vaak meer dan ze zelf gedacht hadden. We richten ons op de ontwikkeling van sociale en arbeidsvaardigheden en het bieden van ondersteuning om het leven beter te maken. Dat doen we op informele wijze. Voor, tijdens of na het werk.

Een pluspunt-pakket bestaat uit dagbestedingswerk in combinatie met werkbegeleiding en zorgondersteuning.

Dagbestedingswerk

Pluspunt biedt activerende dagbesteding aan deelnemers met een WMO of WLZ indicatie. Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem vooral contact op met één van onze trajectbegeleiders:

Werkbegeleiding

Onze werkbegeleiding bestaat uit een combinatie van:

  • trajectbegeleiding (onze trajectbegeleiders stellen samen met jou een trajectplan op, houden je ontwikkeling in de gaten en proberen samen met jou eventuele hobbels beheersbaar te maken);
  • werkplaatsbegeleiding (onze werkplaatsbegeleiders gaan samen met jou aan de slag in de werkplaatsen, op een plek die past bij je ervaring, wensen en mogelijkheden);
  • sociale begeleiding (onze sociale begeleiders zijn geïnteresseerd in je ervaringen en zorgen voor een veilige en prettige thuis-, leer- en werkplek in Noord en West).

Zorgondersteuning

Onze zorgondersteuning is gericht op:

  • meer vaardigheden – de ontwikkeling van sociale, arbeidsmatige en andere levensvaardigheden via een activerende aanpak;
  • minder belemmeringen – het beheersbaar maken van belemmeringen voor participatie;
  • werken aan een beter leven – het verbeteren van levensomstandigheden- en uitkomsten.

Voedsel + Munt.: groen, gezond & activerend sociaal werk

Voedsel + Munt is het samenwerkingsverband van Voedseltuin, Pluspunt en Rotterdamse Munt. Gezamenlijk bieden we activiteiten en ondersteuning bij de volgende vormen van participatie:

  • vrijwilligerswerk als vakman of vakvrouw in één van onze werkplaatsen of groen vrijwilligerswerk bij Voedseltuin of Rotterdamse Munt.
  • dagbestedingswerk in een beschermde setting bij Pluspunt West en Pluspunt Noord of dagbestedingswerk in een ambulante setting bij Voedseltuin en Rotterdamse Munt.
  • leerwerk van natuur- en milieueducatie voor schoolkinderen bij Voedseltuin en Rotterdamse Munt tot werkervaringsplaatsen via het LeerPraktijkCentrum bij Rotterdamse Munt of het LeerWerkPark bij Voedseltuin
  • duurzaam ondernemerschap via Roffabriek.

Roffabriek: samenwerking met sociaal ondernemers

Pluspunt werkt samen met sociaal ondernemers die bijdragen aan een groene, gezonde & duurzame samenleving. Met plekken en activiteiten waar een gemixte groep Rotterdammers zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Ieder op een eigen, unieke manier. We werken samen onder de naam van Roffabriek (www.roffabriek.com)

Samenwerking zorg en welzijn

We doen dat in samenwerking, opdracht en/of afstemming met een tiental zorginstellingen, die zorgdragen voor combinaties van behandeling, begeleiding en/of huisvesting. Op de werkvloer werken onze deelnemers samen met (vak)vrijwilligers, sociale en creatieve professionals en maatschappelijke initiatieven. Als organisatie zoeken wij daarom continue de samenwerking met sociale en creatieve ondernemers, met sociale en culturele instellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijk verantwoorde ondernemers, waarmee we samenwerken aan een beter leven voor iedereen.