Samenwerkpunten

Pluspunt is één van de grondleggers van Roffabriek – hét lokale platform voor Eerlijk Werk. Als Roffabriek kunnen we grotere opdrachten aannemen dan als individuele organisatie(s). Met een grotere impact voor kwetsbare Rotterdammers. Daarnaast zijn we onlangs gestart met ‘beloftevolle praktijken’ gericht op herstel van mentaal kwetsbare Rotterdammers, in samenwerking met zorg- en welzijnspartners.

Beloftevolle praktijken: werken aan herstel van mentaal kwetsbaren

Pluspunt, Voedseltuin, Wmo radar, CVD en Reakt gaan intensiever samenwerken aan het ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van de keten maatschappelijke ondersteuning in de wijk. Daartoe gaan ze vanuit een integraal en lerend perspectief samenwerken aan beloftevolle praktijken voor kwetsbare mensen te weten: wijkbewoners in een kwetsbare situatie (de bewoner hoeft niet altijd kwetsbaar te zijn, maar de situatie waarin hij/zij zit is dat soms wel) en maken zij door deze samenwerking het verschil voor de wijkbewoners en voor de wijken.

Preventie en herstel staat in het sociaal domein volop in de belangstelling. De aandacht richt zich op positieve gezondheid en het versterken & benutten van veerkracht en potenties, oog hebben voor en stimuleren van het eigen initiatief en/of contact zoeken met lotgenoten. Sociaal werkers weten kwetsbare bewoners te vinden, te binden en te boeien en weten veel over wat zij –samen met anderen- doen om ondersteuning te bieden, participatie te bevorderen of problemen te verlichten.

Hoewel de richting helder is, zijn er ook vragen. Zoals: Hoe lukt het wijkbewoners in een kwetsbare situatie zélf oplossingen te vinden? Hoe vergaat het degenen die niet meer in beeld zijn? Op veel van deze vragen hebben we nog geen goed antwoord. Kennis over hoe mensen herstellen is nog beperkt. Hoe werkt herstel en wat kunnen we daarvan leren? Hoe zorgen we ervoor dat wij (instellingen) ons blijven verwonderen? Wat betekent dit voor de samenwerking tussen betrokken welzijns- en zorginstellingen en het wijknetwerk? Wat verstaan we onder ‘wijknetwerk’?

Met die vragen in het achterhoofd gaan de partners gezamenlijk aan de slag om preventie en herstel van onze doelgroepen te versterken. In én met de wijken en wijknetwerken waarin we actief zijn.

Roffabriek: een keten van sociaal ondernemers

Samen met 9 andere sociaal ondernemers bouwen we aan een sociale, groene en gezonde leerwerkketen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere rondom voedsel. Op de ene plek wordt voedsel geproduceerd, een ander project zorgt voor de lokale distributie van het voedsel en weer een ander kookt ermee en eet het op. Elke stap in de keten biedt kansen op eerlijk werk. Gezamenlijk produceren we kleinschalig en met aandacht voor Rotterdammers. Met vrijwilligers en gekwalificeerd personeel op mooie, inspirerende plekken in de stad. We slaan bruggen tussen culturen en zwakke(re)- en sterke schouders, zo dragen we bij aan een inclusief Rotterdam.

Partners van Roffabriek:

  • Voedseltuin Rotterdam
  • Buitenplaats Brienenoord
  • Rotterdamse Munt
  • Talentfabriek010
  • Buurtlab/Ravottuh
  • Hefpark
  • Tafelvanzeven
  • Wijkkeuken op Zuid
  • Warm Rotterdam