Pluspunt

Pluspunt Rotterdam is een werkcentrum voor Rotterdammers die langdurig een steuntje in de rug nodig hebben – én Rotterdammers die daar een actieve bijdrage aan willen leveren. In onze fiets-, hout-, staal-, kook-, kunst-, voedsel- en andere werkplaatsen werken we samen aan een beter leven voor onze deelnemers. Groener, gezonder en duurzamer. Met een eerlijke kans voor mensen die (langdurig) een steuntje in de rug nodig hebben.

Al 15 jaar zijn we een thuis-, leer- en werkplek voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veelal mensen die als gevolg van een stapeling van problemen aan de kant zijn komen te staan. Vijf dagen per week verbinden we mensen met klussen – en klussen met mensen.

Visie

Stichting Pluspunt Rotterdam werkt aan een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze uitgangspunten vertaalt Pluspunt in begeleiding-op-maat op het terrein van zorg, werk, welzijn, kunst, cultuur, educatie en duurzaam ondernemen.

Missie

Stichting Pluspunt Rotterdam streeft naar een samenleving zonder armoede, achterstanden, eenzaamheid, werkloosheid, uitsluiting en gezondheidsverschillen. We bieden traject-, werk- en sociale begeleiding aan mensen voor wie zelfstandig wonen, werken en leven een (te) grote uitdaging is.

Doelstelling

Onze werkbegeleiding en zorgondersteuning is gericht op:

  • Het bevorderen, ondersteunen en compenseren van de zelfredzaamheid en participatie van Rotterdammers in maatschappelijk kwetsbare posities;
  • Het bevorderen en ondersteunen van de maatschappelijke inzet van Rotterdammers om daar een actieve bijdrage aan te leveren;
  • Het begeleiden en ondersteunen van deelnemers in hun sociale, educatieve en arbeidsmatige trajecten, gericht op een beter leven voor iedereen.

Doelgroep

Pluspunt biedt werkbegeleiding en (waar nodig) zorgondersteuning aan drie doelgroepen:

  • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zeer complexe problemen, voor wie activering vooralsnog geen optie is (deelnemers sociale dagbesteding);
  • mensen met zorgvragen, een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot activering, individueel en/of in groepsverband (deelnemers sociale, educatieve en/of arbeidsmatige dagbesteding);
  • mensen met werkervaring en een sociaal hart, zonder (grote) belemmeringen voor vrijwilligerswerk (vakvrijwilligers).

De laatste jaren bestond onze primaire doelgroep uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zeer complexe problemen, voor wie activering vooralsnog geen optie is. Voor het grootste deel mensen met een WMO indicatie dagbesteding, en een externe behandelaar of begeleider. Daarnaast werken gemiddeld 10 vakvrijwilligers in onze werkplaatsen samen met ca. 100 deelnemers aan contacten, competenties, diensten en producten. De komende jaren zal Pluspunt investeren in uitbreiding en verdieping van haar aanbod voor de tweede doelgroep: mensen met (complexe) zorgvragen, een (gedeeltelijke) afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot begeleid werken in een beschermde maatschappelijke omgeving. Zoals bij ‘bevriende’ ondernemers in M4H, met begeleiding in de buurt. Zoals dat gaat, in een gemeenschap.