Archipelgroep

Pluspunt sluit zich aan bij samenwerkingsverband Archipelgroep

De kleinere MO instellingen van Rotterdam vormen samenwerkingsverband de Archipelgroep.

De Archipelgroep is een verzameling van middelgrote organisaties in Rotterdam. De Archipelgroep bestaat uit: Stichting Prokino, Stichting Perspektief, De Nico Adriaans Stichting, Stichting Corridor Dienstverlening, Stichting Ontmoeting, Stichting Maaszicht en Stichting Pluspunt Rotterdam.

Hoewel de organisaties divers zijn is het gemeenschappelijke dat er gewerkt wordt met (ex-)dak- en thuislozen die te kampen hebben met een psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. De NAS heeft veel cliënten met een dubbele diagnose, Stichting Perspektief biedt onder andere onderdak en begeleiding aan inwoners van Rotterdam met verslavings- en psychiatrische problematiek. Stichting Pluspunt Rotterdam biedt diverse vormen van dagbesteding aan (ex)dak- en thuislozen, (ex)verslaafden en (ex)psychiatrische patiënten, waaronder preventieve, activerende, educatieve en arbeidsmatige dagbesteding.