Voedsel Plus Munt

Samen Sterk!

Voedseltuin Rotterdam, Werkcentrum Pluspunt Rotterdam en Stadstuinen van Rotterdamse Munt gaan vanaf 1 januari intensiever samenwerken om de stad groener, gezonder, socialer en leefbaarder te maken. Als onafhankelijke stichtingen onder één directie en bestuur, zullen we ons met nieuwe energie richten op het ontwikkelen en verzorgen van educatie-, zorg-, welzijns- en participatieprogramma’s, waarin gezondheid, leefbaarheid, duurzaamheid, delen en kansen centraal staan.

Bijzonder is dat we alle drie werken vanuit de principes van ecosociaal werk; groen, gezond en activerend sociaal werk, vanuit een relationeel wereld- en mensbeeld. Zorg voor de mens, voor de aarde en eerlijk delen, daar draait het allemaal om. In samenwerking met enthousiaste partners in zorg en wonen (o.a. Centrum Voor Dienstverlening), welzijn en wijken (o.a. Wmo radar en SOL ), werk (NPRZ Nationaal Programma Rotterdam Zuid en Roffabriek), onderwijs (Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam), groene initiatieven (o.a. Groene Connectie en Groene Golf op Zuid), wijkbewoners, wijkinitiatieven, tuinders, koks, kunstenaars, (landschaps)architecten en ondernemers.

Samenwerken aan sociale en groene plekken voor vertraging en verbeelding, waar je mag maken, breken, oefenen, falen, weer op mag krabbelen en vooruit struikelend kan werken aan een beter leven. Met extra aandacht voor Rotterdammers in een kwetsbare positie. Aan de slag!