PACT GEZONDE ZORG

PACT VOOR GEZONDE ZORG, GROEN WELZIJN EN KANSRIJK WERK

Meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, maatschappelijke organisaties en maatschappelijk ondernemers in het werken aan gezonde zorg, groen welzijn en kansrijk werk. Meer focus op Preventie, Activering, Competenties en een betere Toekomst (PACT). Dat is onze challenge, ingediend bij het Right to Challenge loket. Gaat de gemeente die uitdaging met ons aan? Daarover wordt nog druk vergaderd (hoop ik).

ACT, FACT, PACT

In de GGZ wordt gewerkt met ACT- of FACT teams – varianten op het thema van zorg in de wijk, dicht bij waar mensen wonen en werken. Ze werken met teams van behandelaars en begeleiders die er op uit trekken en de mensen bezoeken in de wijk. Bij ons krijg je geen behandeling. Bij ons krijg je huis-tuin-en-keuken-zorg.

Bij Werkcentrum Pluspunt Rotterdam, Voedseltuin Rotterdam en Rotterdamse Munt werken we zij-aan-zij aan gezondheid, welzijn, vrijwilligerswerk, dagbestedingswerk, leerwerk en leefbaarheid in de wijk – mét degenen die het meest worden getroffen door de tweedeling in de stad. Dat willen we gaan doen in PACT teams met o.a. begeleiders van een lokale maatschappelijke organisatie en studenten en onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

PREVENTIE, ACTIVERING, COMPETENTIE, TOEKOMST

PACT is een Rotterdamse aanpak voor en door Rotterdammers in een kwetsbare positie. PACT staat voor Preventie, Activering, Competentieontwikkeling en Toekomstontwikkeling. In onze PACT teams werken (eco)sociaal werkers, (vak)vrijwilligers, woon-, leer- en werkbegeleiders én Rotterdammers in een kwetsbare positie samen aan een groene, gezonde en kansrijke wijk. Een initiatief van Pluspunt, Voedseltuin, Rotterdamse Munt.

Onze PACT aanpak ondersteunt een kansrijk, gezond en veilig leven van Rotterdammers in een kwetsbare positie. Met (ex)dak- en thuislozen, (ex)verslaafden en (ex)psychiatrische patiënten en vele anderen werken we aan een beter leven én een groene, gezonde en kansrijke stad. Zij aan zij werken aan kansengelijkheid, perspectief en bestaanszekerheid voor iedere inwoner – met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Samenwerken aan initiatieven buiten het zorgdomein zoals werk, armoede, onderwijs en wonen. Immers: als je geen huis, werk, inkomen of opleiding hebt, is de kans dat je zorg nodig hebt groter.

UITNODIGING

Via het aanbestedingsloket kwamen we niet in beeld (paar keer uitgesteld en vervolgens stopgezet). Vandaar onze stap naar het Right to Challenge loket. PACT is onze challenge. Nu maar hopen dat de gemeente Rotterdam onze uitnodiging – die eigenlijk geen challenge zou moeten zijn, want zeg nou zelf: doén! – als een gezamenlijke uitdaging wil zien. Want alleen gezamenlijk kunnen we toewerken naar een sociaal, ecologisch én economisch duurzaam zorg- en welzijnssysteem, met meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven, maatschappelijke organisaties en maatschappelijk ondernemers.