Pluspunt: Echt Rotterdams Erfgoed!

Museum Rotterdam heeft Pluspunt opgenomen in de catalogus “Echt Rotterdams Erfgoed”. Een mooie kroon op het werk van alle mensen die Pluspunt dagelijks maken – en hébben gemaakt: deelnemers, vrijwilligers, vrienden, begeleiders, sponsors, donateurs en bestuur.

Een postume erkenning ook voor onze oprichter, John Bergenhenegouwen, de lokale marktkoopman die door omstandigheden dakloos raakte en in een Rotterdamse opvanginstelling kwam te wonen. Al snel dacht hij: dat gaan we anders doen. Geen opvang meer die me inspireert tot zitten, roken en slapen, maar een werkcentrum waar actief gewerkt wordt aan een beter leven.

Museum Rotterdam bouwt aan een actieve collectie van de stad. Echt Rotterdams Erfgoed: een verzameling objecten, mensen en activiteiten die op dit moment een belangrijke en verbindende rol in de stad spelen. Met Pluspunt in de top 100.

Foto Jan de Bruin

Echt Rotterdams Erfgoed