Ketensamenwerking zorg en welzijn

Vandaag tekenden Pluspunt en Voedseltuin een intentieverklaring tot versterking van de samenwerking met welzijnsorganisatie WMO Radar en zorg- en activeringsorganisatie REAKT. Een samenwerking op het snijvlak van zorg en welzijn. Met onze partners gaan we ons richten op het versterken van ‘beloftevolle praktijken’ met het oog op participatie en gezondheid van Rotterdammers in kwetsbare posities.

Beloftevolle praktijken zijn alledaagse diensten voor en door vrijwilligers, deelnemers en wijkbewoners, die bijdragen aan een beter leven voor iedereen. Die ‘minder zorg’ combineren met ‘meer gezondheid’. Bijvoorbeeld door de natuur een handje te laten helpen.

Het versterken van onze samenwerking met WMO Radar en REAKT past in de ambitie van Pluspunt en Voedseltuin om ‘grensverleggend’ samen te werken aan een beter leven voor iedereen. Over de grenzen van de eigen sector, koker of organisatie. Vanuit Voedseltuin en Pluspunt zal de samenwerking het komende jaar gericht zijn op de verdere ontwikkeling van ons ‘Huis-tuin-en-keuken-van-de-Wijk’ project[1] in Delfshaven  en ons “Leerwerkpark M4H” project[2] in Makersdistrict M4H. Ook worden we partner in de “Herstelacademie Delfshaven”, met WMO Radar, REAKT, Avant Sanare, Basisberaad en Howie the Harp[3].

Rotterdam is de stad van opgestroopte mouwen. Bij Pluspunt en Voedseltuin ervaren we door de vele Rotterdammers die vijf dagen per week werken om hún leven én dat van anderen te verbeteren. De ene als vrijwilliger, deelnemer of begeleider in een werkplaats bij Pluspunt, de ander als vrijwilliger op de Voedseltuin. Die hands-on benadering ervaren we ook in de samenwerking met WMO Radar en REAKT.

Aan de slag!


[1] alledaagse zorg voor een gezonder leven (van duurzame voedselproductie bij Voedseltuin tot voedseluitgiftepunten bij Pluspunt tot aanschuifmaaltijden in de wijk).

[2] werkend leren en lerend werken voor Rotterdammers in een kwetsbare positie die bij sociale, duurzame en creatieve ondernemers in M4H willen meewerken aan een beter leven

[3] een vrijplaats voor preventie en herstel ter versterking van herstelmogelijkheden mentaal kwetsbaren in en met de wijk