Trajectbegeleider gezocht

Gezocht met spoed: Trajectbegeleider (Hbo) voor 32 uur per week

Per 1 oktober 2022, locatie Pluspunt Noord & West

Wie zijn wij?

Stichting Pluspunt Rotterdam is een zorg-, leer- en werkcentrum voor mensen in kwetsbare maatschappelijke positie, vaak veroorzaakt door sociale, verslavings- en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden onze ruim 100 deelnemers een zinvolle dagbesteding middels verschillende sociale, culturele, educatieve, arbeid gerelateerde en vooral betekenisvolle activiteiten. Door het uitvoeren van deze activiteiten bieden wij structuur in het leven van onze deelnemers en bieden we perspectief op een beter leven. Doordat wij aansluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemers, hebben zich in de afgelopen jaren verscheidende werkplaatsen ontwikkeld.  Zo wordt metaal en hout bewerkt, worden fietsen gerepareerd en gebouwd, wordt dagelijks gekookt en is er een atelier. Dit doen we op twee locaties in Rotterdam, ieder met een eigen karakter. Daarnaast heeft Pluspunt een intensieve samenwerking met Voedseltuin Rotterdam in M4H, waar een aantal van onze groene, gezonde en arbeidsmatige dagbestedingstrajecten vorm en inhoud krijgen. Dagbestedingstrajecten bij Pluspunt krijgen enerzijds vorm vanuit een breder zorgtraject bij één van de vele Rotterdamse zorgorganisaties (die functioneren als opdrachtgever/hoofdaanbieder) en vanuit een enkelvoudig dagbestedingstraject bij Pluspunt, waarbij we samenwerking met tal van maatschappelijk ondernemers, organisaties en/of initiatieven.

Waar zijn wij naar op zoek?

Een enthousiaste, bevlogen nieuwe collega met een relevante Hbo-opleiding en bijbehorend denk- en werkniveau. Denk aan Hbo Social Work, MWD of SPH. Kan anticiperen op wisselende situaties en kan de problematiek van de doelgroep/het individu vertalen naar een passend traject.

Verder beschikt hij/zij over:

 • Kennis van de sociale kaart binnen Rotterdam;
 • Basale kennis over sociale wet- en regelgeving;
 • Basale kennis over financieringsstromen binnen de zorg, met als speerpunt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • Beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Een zelfstandige werkhouding en gezonde dosis zelfvertrouwen;
 • Sociale vaardigheden die bevorderend zijn voor het motiveren van kwetsbare mensen;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en goede didactische vaardigheden voor het verstrekken van informatie en het geven van instructies;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift;
 • Kennis van instellingen en organisaties die benodigd zijn bij het opstellen en uitvoeren van de trajectplannen;
 • Proactieve denkwijze: Je probeert zoveel mogelijk vooruit te denken.
 • Samenwerken: Je moet goed kunnen samenwerken met alle betrokkenen.
 • Professionele ervaring met GGZ-problematiek wordt gezien als een pré.

Taakomschrijving

De trajectbegeleider verleent individuele begeleiding aan mensen om sociale redzaamheid, sociale activering en maatschappelijke participatie te bevorderen en een sociaal isolement te doorbreken en/of te voorkomen. Dit gebeurt door invulling te geven aan de dagbesteding bij Pluspunt, planmatig en met oog voor groei, die wordt begeleiding door werkplaatsbegeleiders (taakgericht) en sociale begeleiders (groepsgericht). Met andere woorden, de trajectbegeleider brengt mogelijkheden in beeld, maakt belemmeringen beheersbaar en werkt voorwaardenscheppend voor een dagbestedingstraject met perspectief. Concreet betekent dit:

 • Het onder de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk coördinator begeleiden van ca. 40 deelnemers, in samenwerking met de werkplaatsbegeleider, sociaal begeleider en stagiairs;
 • Het opstellen van een trajectplan, waar de focus met name ligt op het organiseren van welzijn, zorg, educatie en werk rondom de deelnemer (het aanspreken van de juiste hulpbronnen). Hierin worden de leefgebieden in kaart gebracht en middels een loopbaaninstrument de ontwikkelwensen van de deelnemers uitgevraagd;
 • In lijn met bovenstaande, contact onderhouden met het sociaal en zorgnetwerk van de deelnemer zodat er een vangnet wordt gecreëerd. Dit bestaat veelal uit hulpverleners van andere organisaties, je legt contact met hen en nodigt ze uit voor driegesprekken;
 • Iedere drie maanden een voortgangsrapportage schrijven over het functioneren van de deelnemers, ter verantwoording van de geleverde zorg aan hoofdaannemers;
 • Het verzorgen van passende financiering per deelnemer. Denk hierbij aan het aanvragen van WMO-indicaties, het voeren van keukentafelgesprekken en het onderhouden van contact op dit gebied met hoofdaannemers. Je bewaakt de grenzen van het WMO-arrangement en zorgt ervoor dat passende zorg wordt geleverd;
 • Het creëren van een positieve groepssfeer waarin deelnemers op een informele wijze werken aan hun ontwikkeling;
 • Het verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden, zoals het bijhouden van de individuele cliëntrapportage en het doen van overdracht in de dagrapportage;
 • Deelname aan werkoverleg en supervisie;
 • Waar nodig het initiëren en organiseren van festiviteiten, zoals een zomeruitje en het kerstfeest. Dit is samenwerking met de rest van het team;
 • Begeleiden van HBO Social Work stagiairs, als onderdeel van een Leerwerkgemeenschap (LWG) met Hogeschool Rotterdam.

Wat bieden wij?

Een dienstverband van 32 uur per week, startend met een jaarcontract en zicht op een vaste aanstelling. Een betrokken, multidisciplinair en relatief klein team. Een positieve werksfeer, gericht op persoonlijke- en professionele ontwikkeling met veel ruimte voor eigen inbreng. Prettig werken volgens een mensgerichte werkwijze en laagdrempelige benadering van deelnemers.  Beloning volgens schaal 8 van Cao Welzijn. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld per jaar, pensioenopbouw bij pensioenfonds Zorg & Welzijn en kun je gebruik maken van ons educatiebeleid.

Interesse?

Stuur snel je CV en motivatiebrief naar anniek@pluspuntrotterdam.info t.a.v. Anniek van den Berg (inhoudelijk coördinator) en wellicht nodigen we je uit op gesprek. Je kunt solliciteren tot en met 23 september 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 september 2022.