Pluspunt Museum

Op 26 augustus 2020 is ons online Pluspunt Museum geopend door het hoofd Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) Siebe Thissen. Het “Pluspunt Museum” is een nieuwe traditie van Werkcentrum Pluspunt en is erop gericht om ambachtelijke en kunstzinnige werken die zijn gemaakt in één van de werkplaatsen van Pluspunt, letterlijk en figuurlijk uit de schaduw te halen. Letterlijk door ze in het zonnetje te zetten op een evenement en ze een plek te geven op onze website. Figuurlijk door de werken met andere ogen te laten bekijken; de ogen van een gast-curator.

Gekozen door Siebe Thissen, gefeliciteerd door Joep van Lieshout

Dit keer is een werk van Guus van Vught gekozen tijdens de Pluspunt Expo “Masters of Craft” in de nieuwe expositieruimte van Joep van Lieshout, de BarBAAR aan de Keileweg in M4H.

Bijgevoegd het juryrapport van Siebe Thissen: